Ympärivuorokautista asumispalvelua

Palvelukoti Virsu tarjoaa tehostettua ympärivuorokautista asumispalvelua. Hoitohenkilöstöä on kodissa kaikkina vuorokauden aikoina.

Virsun asumispalvelu on avohoitoa ja verrattavissa kotona asumiseen.

Asumispalveluissa korostuu asukkaan itsemääräämisoikeus. Kodinomaisuus merkitsee päivittäistä yhdessäoloa, osallistumista ja ajanvietettä sekä lämmintä rauhallista ilmapiiriä, jossa asukas kokee olonsa turvalliseksi. Asukkaan toimintakykyä tuetaan eri keinoin. Asukkaalle turvataan mahdollisuus viettää hyvää ja aktiivista arkipäivää.

Hoiva ja hoito

Lähtökohtana ovat asukkaan elämänkaaritiedot, voimavarat ja mieltymykset. Hoito- ja palvelusuunnitelman laatii asiakkaalle nimetty omahoitaja yhdessä asukkaan, omaisen/läheisen ja tilaajan edustajan kanssa. Suunnitelma sisältää tiedot asukkaan yksilöllisestä ohjauksesta, hoidosta sekä toimintakyvyn ylläpitämisestä, kuntoutuksesta, apuvälineistä ja virikkeistä. Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan kahden viikon sisällä Virsuun saapumisesta.

Elämän perustarpeisiin kuuluu turvallisuus. Lämmin kodinomainen hoito. Elämän myönteinen asenne, joka tulee suoraan sydämestä luo rauhan ja turvallisuuden. Yhteisesti sovitut säännöt ja rutiinit luovat hyvän yhteishengen.

Päivittäisissä toiminnoissa tukemista ja auttamista asukkaan voimavaroja tukien. Lääkehoidon toteutusta ja terveyden ylläpitoa.

Hoitohenkilökunta on paikalla 24 tuntia vuorokaudessa, apua on saatavilla silloin kun tarvitset.

Ateriat omasta keittiöstä

Ateriat valmistetaan omassa keittiössä joka on yhteydessä ruokailutilaan ns. tarjoilutiskillä. Päivittäinen ruokailu järjestetään yhteisessä ruokailutilassa, ateriointiin varataan riittävästi aikaa ja asukasta avustetaan tarvittaessa. Aterioiden suunnittelussa ja valmistuksessa sovelletaan asukkaiden omia ruokatoiveita sekä iäkkäiden ravitsemuksesta annettuja ohjeita ja suosituksia. Aterioista on tehty ennakkoon 4 viikon kiertävä ruokalista, joka on asukkaiden ja omaisten nähtävillä.

Ateriapalveluun kuuluu myös lääkärin määräämät eritysruokavaliot sekä lisäravinteet.

Päivittäiset ateriat, johon kuuluvat aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi/välipala, päivällinen ja iltapala. (Tarvittaessa useampi välipala, myös yöllä) Asukkaalla on mahdollisuus elää tottumallaan päivärytmillä.

Vaatetus ja tekstiilit

Vaatteet, liinavaatteet ja tekstiilit ovat asukkaiden omia. Jokainen asukas voi käyttää oman mieltymystensä mukaisia vaatteita. Pitovaatteet pestään palvelukodissa, liinavaatteet ja osa tekstiileistä paikallisessa pesulassa.

Itsenäisen elämän tukeminen

Henkilökunta edistää asukkaiden itsenäistä toimintaa Palvelukoti Virsussa. Asukkaan harrastukset ja sosiaaliset tarpeet otetaan arjen toiminnassa huomioon. Keskeistä on mahdollisuus nauttia elämästä sairauksista huolimatta.

Ulkoilun ja erilaisen muun liikunnan tukeminen on osa asukkaan arkea. Tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja elämänlaadun säilyminen mahdollisimman pitkään.

Henkilökunta kannustaa ja tukee asukasta kaikissa päivittäisissä toimissa voimavara lähtöisesti. Asukasta motivoidaan omatoimiseen liikkumiseen. Ulkoilua harrastetaan kunnon ja säätilan sallimissa puitteissa.

Asukkaille järjestetään monipuolista toimintaa. Päivittäin järjestetään laulu, luku, peli, askartelu, arvuuttelu, muistelu, jumppa, tanssi, leipominen, elokuvat jne. hetkiä, teemat vuoropäivin.

Asukkaiden nimi- ja syntymäpäivät huomioidaan, samoin kaikki Suomessa vietettävät juhlapäivät (joulu, pääsiäinen, veteraani, vappu, juhannus keyri, itsenäisyyspäivä jne).

Esiintyjäryhmiä käy säännöllisesti Virsussa (mm. päiväkodin lapset, koululaiset, eläkeläisryhmät, martat, lions clup. musiikkiopisto jne)

Ev. lut. srk. pitää hartaushetken joka toinen viikko sekä kirkollisina juhlapyhinä.

Jokaisella on oikeus omaan hengelliseen toimintaan vakaumuksesta riippumatta.

Asukkaat voivat vaikuttaa toiminnan sisältöön.

Henkilökunta auttaa asukasta yhteydenpidossa hänen sosiaalisiin verkostoihinsa.